Χρήστος Μπέτας


Ο Χρήστος ξεκίνησε την δραστηριότητα του ως ρεφλεξολόγος το 2009. Χαρισματικός ως επαγγελματίας με μεγάλη αποδοχή από το πελατολόγιο του σήμερα αριθμεί 17 ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε όλη την Ελλάδα με την επωνυμία Le Massage. Με μεράκι και επιμονή κατάφερε να δημιουργήσει με την ίδια επωνυμία ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και να μοιραστεί την αγάπη του για την χειρομάλαξη με όσους ενδιαφέρονται για αυτήν. Η συνεργασία του με την Άννα έχει αφετηρία το 2017 μέσα από πληθώρες δράσεις για τον συνάνθρωπο και την εκπαίδευση. Αυτό το διάστημα δουλεύουν από κοινού μια ιδέα που αφορά την δραστηριότητα του free style massage με αποδέκτες επιχειρήσεις, το προσωπικό αλλά και εν δυνάμει πελάτες αυτών. Η εμπειρία του στο χώρο είναι αξιόπιστη και προσφέρει στην ομάδα την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη σε δράσεις που χρήζουν μεγάλο εύρος υποδομής και πληθώρα πόρων.

Ελευθερία Αχλαδιανάκη


Ανώτερο Στέλεχος Διοίκησης με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, την τεκμηρίωση και την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών Οργάνωσης και Υποδομής καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εποπτείας και ελέγχου. Συμβάλει εποικοδομητικά στην ανάπτυξη στρατηγικής για την εταιρεία ελέγχοντας την απόδοση της διοίκησης πάνω στους στόχους που συμφωνήθηκαν αλλά και ασκεί γενικότερη εποπτεία στο έργο της. Παρέχει στους Μετόχους ανεξάρτητες και αμερόληπτες απόψεις για την άσκηση της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων και ποικίλη εμπειρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Ελευθερία είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων (MBA &MIHRM) και επιμελείται την επικοινωνία με Εταιρικούς πελάτες αλλά και όλα τα θέματα που αφορούν την Χρηματοοικονομική Ανάλυση και το Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας της Weλλnest.